O nas

XIX wiek był wiekiem pary i elektryczności, XX wiek – wiekiem telewizji i internetu. Wierzymy, że XXI wiek będzie wiekiem inteligentnych urządzeń, komunikujących się w sposób nieabsorbujący dla otoczenia.

Wobec niezwykle dynamicznego rozwoju technologii możliwe są różnorodne postawy – obserwacja trendów i wdrożenia tych sprawdzonych, bądź współkreowanie sposobu w jaki nowe technologie są dostosowane do potrzeb użytkowników.

Zespół InQen realizuje tę proaktywną postawę. Wierzymy bowiem, że przy obecnym tempie rozwoju technologii, wdrażanie jej do swojej działalności z opóźnieniem oznacza istotną stratę – czasu, efektywności, zasobów - bezpośrednio przekładającą się na wynik finansowy.

Aspiracją InQen jest dostarczenie przewagi konkurencyjnej naszym klientom, dzięki znajomości rodzących się trendów technologicznych i umiejętności ich adaptacji do konkretnych potrzeb. Nasze wieloletnie doświadczenie inżynieryjne i biznesowe pozwala nam być pewnym rezultatów.

IoT - Internet of Things

Według fizyków kwantowych ‘pomiar jest wszystkim a rzeczywistość na poziomie kwantowym nie istnieje jeśli na nią nie patrzymy’. W InQen uważamy, że to zdanie jest również prawdziwe w odniesieniu do naszej codziennej rzeczywistości a przynajmniej do niektórych jej aspektów.

Na co dzień przecież jesteśmy otoczeni informacjami i danymi, które napływają do nas z różnych stron. Te informacje, które do nas nie trafiają albo które pomijamy, zwyczajnie dla nas nie istnieją. Coraz częściej jest też tak, że jesteśmy absorbowani informacjami zupełnie dla nas zbędnymi a jednocześnie pomijamy rzeczy dla nas naprawdę istotne.

W InQen, w oparciu o Internet Rzeczy i najnowsze technologie oferujemy naszym klientom dostęp do danych i informacji dla nich ważnych i istotnych. Tym samym zapobiegamy sytuacjom, w których coś dzieje się poza kontrolą. Co z kolei od strony prowadzenia efektywnego biznesu jest jedną z fundamentalnych sytuacji, którym należy zapobiegać.

Instalując różnego rodzaju sensory (temperatury, wilgotności, przepływu, poziomu wody, stanu pracy danego urządzenia, itp.) oraz bezprzewodowej transmisji danych i umieszczenia ich w chmurze, oferujemy dostęp do tych danych oraz możliwość ich analizy i dalszego przetwarzania.

Zebranie danych w jednym miejscu pozwala na analizę i wyciągnięcie wniosków. Na przykład dostęp do danych o zużyciu energii i jej dystrybucji w budynku oraz ich analiza może doprowadzić do oszczędności w zużyciu energii, informacja o spadku wydajności urządzenia może zapobiec awarii i nieplanowanym przestojom. Podobne przykłady można mnożyć.

Kolejną korzyścią jaką może uzyskać od nas klient jest możliwość zdalnego monitorowania i sterowania urządzeniami. Eliminuje to konieczność dojazdów i obecności na często oddalonych obiektach.

Nasz system jest elastyczny i co ważne, z racji bezprzewodowej pracy, praktycznie bezinwazyjny. Tym samym może być stosowany w szerokim zakresie i na różnych obiektach.

Ilość i charakter zbieranych danych też jest praktycznie nieograniczony i zależy od potrzeb i inwencji klienta.

Skanowanie laserowe i modelowanie 3D

Jeżeli chcesz w sposób kompleksowy i profesjonalny przeprowadzić modernizację lub inwentaryzację istniejących obiektów, urządzeń lub instalacji, stworzyć jednorodny model do zarządzania obiektem lub solidną podstawę do przyszłych prac projektowych w postaci jednorodnej dokumentacji, która idealnie odzwierciedla stan istniejący, warto rozważyć możliwość skorzystania z urządzenia do trójwymiarowego skanowania obiektów oraz późniejszej obróbki uzyskanych danych do trójwymiarowego modelu. W skład naszej usługi wchodzi skanowanie istniejących obiektów przy pomocy lasera, który z założoną wcześniej dokładnością odwzorowuje otoczenie w postaci zbioru punków jednoznacznie zlokalizowanych w przestrzeni. Jest to tak zwana Chmura Punków (Point Cloud). W wyniku skanowania otrzymuje się trójwymiarowy obraz Twojego obiektu.

Po zebraniu wszystkich niezbędnych danych w postaci Chmury Punktów i złożeniu poszczególnych elementów w jedną całość, możliwe jest podjęcie kolejnych kroków, które mają na celu przekształcenie wprowadzonych danych w pełni funkcjonalny model trójwymiarowy. Z uzyskanej Chmury Punków modeluje się poszczególne elementy obiektu (ściany, konstrukcję, orurowanie, urządzenia, itp.) nadając im fizyczne atrybuty – np. grubość ściany. Wynikiem tej operacji jest spójny trójwymiarowy model idealnie odzwierciedlający stan istniejący.

Tak przygotowany model można w dowolny sposób dostosowywać do dalszych potrzeb. Przykładowo można stworzyć tradycyjną dokumentację techniczną w postaci rzutów i przekrojów, można też nadać atrybuty poszczególnym elementom modelu (grubość ścian orurowania, numery ewidencyjne urządzeń, itp.). Uzyskana w ten sposób dokumentacja stanowi solidną podstawę do dalszych prac projektowych i w znakomitym stopniu je ułatwia – pozwala uniknąć szeregu kolizji, ogranicza czas na przygotowanie projektu.

Nasze wieloletnie doświadczenie w tworzeniu i zarządzaniu projektami jednoznacznie wskazuje, że model trójwymiarowy jest najbardziej wydajnym i efektywnym produktem prac projektowych, jaki można otrzymać.  Tradycyjny proces inwentaryzacji i tworzenia dokumentacji zajmuje sporo czasu i nie jest to najtańsze z rozwiązań. Skanowanie laserowe istniejącego obiektu do Chmury Punktów jest rozwiązaniem o wiele efektywniejszym, jednak też nie do końca przydatnym pod względem inżynierskim. Chmura Punktów to zaledwie zbiór kilkudziesięciu bądź więcej milionów punktów odwzorowujących dany obiekt. Zwykle zajmuje on ponad 100GB i jest bardzo niewygodny w wizualizacji. Zamiast przekazywania tak dużych danych, które są praktycznie bezużyteczne, proponujemy dalszą edycję Chmury Punków i przekształcenie jej w łatwo edytowalne modele CAD. Rozmiar pliku modelu rzadko kiedy przekracza 10 MB. Projekt dostarczony w opisywanej postaci umożliwia klientowi jego dalszą edycję, wykonywanie dalszych prac i zmian w środowisku 3D.

Proces skanowanie laserowego i trójwymiarowe modelowanie 3D obiektów:

Skanowanie laserowe – zarejestrowanie Chmury Punktów

Export punktów do trójwymiarowego modelu

Modelowanie docelowych komponentów, nadanie atrybutów poszczególnym elementom, eksport do pakietu graficznego programu 2D CAD lub 3D w celu przygotowania finalnej wersji dokumentacji

BIM (Building Information Modeling)
w procesie Skanowania i Modelowania w 3D

Przyszłość skanowania w trój wymiarze to opracowanie i udostępnianie klientowi „inteligentnych” danych. Pliki z załączoną bazą danych mogą być wplecione w projekty, systemy zarządzania obiektem, systemy monitoringu i wiele innych. Poszczególne elementy modelu – ściany rurociągi, urządzenia, różnorodne komponenty instalacji będą zawierały informacje, które dodatkowo je opisują i pozwalają na zintegrowanie ze wspomnianymi wcześniej systemami.

Rodzaje Inteligentnych Danych

 • Rodzaj
 • Rozmiar (długość, wysokość, obwód, etc…)
 • Waga
 • Zastosowanie
 • Kierunek przepływu
 • Producent

Dla przemysłu

Większość danych zbieranych obecnie w przemyśle jest analizowana głównie pod względem detekcji i kontroli a nie optymalizacji i przewidywania zdarzeń, co stanowi największą wartość
McKinsey Global Institute

Wychodząc naprzeciw najnowszym trendom i oczekiwaniom przemysłu oferujemy naszym klientom podłączenie ich urządzeń, linii produkcyjnych do internetu i zdalne monitorowanie ich pracy.

Nasza oferta polega na montażu wszelkiego rodzaju czujników, np.: poziomu wody, pracy pomp, temperatury, poziomu zanieczyszczenia lub innych, które dzięki połączeniu z internetem w czasie rzeczywistym wysyłają żądane informacje na Państwa stronę internetową. Możliwe jest także podłączenie się do istniejących czujników w Państwa fabryce bez potrzeby wymiany istniejącej infrastruktury.

Działanie naszych urządzeń oparte jest na technologii internetu rzeczy, montaż odbywa się w sposób błyskawiczny i bezinwazyjny w stosunku do istniejącej instalacji.

Wraz z instalacją czujników przekazujemy Państwu dedykowaną stronę internetową, wskazującą aktualną sytuację na danym obiekcie – poziom wody, temperaturę, lub inne. Dzięki temu będziecie Państwo w stanie na bieżąco monitorować określone dane.

Jak to działa:

 • Czujniki poziomu wody, temperatury lub innej wielkości zostają zamontowane w sposób błyskawiczny i bezinwazyjny na instalacji.
 • Do czujników podłączony zostaje komputer z wbudowanym modułem do komunikacji (WiFi; GSM, ZigBee lub innym).
 • Montaż urządzeń może się odbyć bez zasilania (stosowane jest wówczas zasilanie bateriami).
 • Rozpoczyna się pomiar danej wielkości z założoną, dowolną częstotliwością /dzień; /godzina; /sec.
 • Zostaje uruchomiona strona internetowa prezentująca graficznie mierzone wielkości.

W czym możemy pomóc:

 • Kontrola online wszystkich mierzonych wielkości – możliwość logowania się ze wszystkich urządzeń mających przeglądarkę internetową.
 • Rezygnacja z ręcznych, niejednokrotnie. czasochłonnych pomiarów.
 • Dzięki możliwości dowolnego zestawienia różnych danych zapewniamy nowe możliwości analizy i wyciągania wniosków – np.: opracowania programów oszczędności energetycznych, stworzenia podstaw do opracowania systemu zrównoważonego rozwoju.
 • Pomagamy wszędzie tam, gdzie potrzebna jest archiwizacja danych i dostęp do danych historycznych
 • Natychmiastowa informacja o awariach, przekroczeniu założonych poziomów, anomaliach w pracy.
 • Możliwość predykcji pracy urządzeń – wczesna reakcja na awarie.
 • Planowanie remontów i zapobieganie nieplanowanym przestojom.
 • Znaczne ograniczenie szaf sterowniczych i kosztów z nimi związanych

Usługi

Inqen pomaga w znalezieniu możliwości i szybkiej realizacji korzyści biznesowych wynikających z rozwiązań w zakresie Internetu rzeczy (IoT) oraz Buidling Information Modeling (BIM). Nasi konsultanci biznesowi, architekci systemów IT, oraz konsultanci inwestycyjno – budowlani stanowią bardzo doświadczony mulit dyscyplinarny zespół, który w oparciu o swoje doświadczenie jest w stanie stworzyć wyjątkowe, szyte na miarę rozwiązania.

Nasza filozofia – najpierw biznes - pomaga w przyspieszeniu transformacji nowych i użytkowanych obiektów budowlanych jak również całych firm w podłączone do internetu organizacje co powoduje natychmiastowy wzrost oszczędności finansowych dzięki optymalizacji procesów, oraz zwiększeniu efektywności wykorzystywania posiadanych zasobów.

Unikalne połączenie intelektualnych usług firmy Inqen z siecią wykonawczych firm partnerskich pozwala na bardzo szybkie przeniesienie projektu z fazy koncepcyjnej do realizacyjnej.

Inqen pomaga w tworzeniu rozwiązań opartych o internet rzeczy, oraz technologie cyfrowe zapewniające maksymalizację zwrotu z poniesionej inwestycji ROI.

Koncept

Prowadzone wspólnie z Państwem prace koncepcyjne mają za zadanie maksymalizację wartości wynikających z rozwiązań opartych o internet rzeczy. Inqen wspiera i pomaga w zrozumieniu potrzeb, przygotowaniu koncpecji, oraz wdrożeniu Państwa inicjatyw tak aby możliwie wykorzystać dostępny potencjał technologiczny.

Prototyp

Inqen współpracuje z Państwa firmą w celu wykonania pracujących, prototypowych urządzeń, które mogą zostać poddane wszelkim testom i próbom. Nasi integratorzy systemów pomagają w budowaniu w pełni funkcjonalnych elementów, które pracują w sposób bezkonfliktowy z istniejącymi systemami, co pozwala na bezpośrednią obserwację korzyści biznesowych, oraz pewne oszacowanie spodziewanego zwrotu z inwestycji.

Projekt pilotażowy

Przejście z fazy prototypu do fazy projektu pilotażowego może być bardzo trudne. Inqen wspiera klientów podczas realizacji projektów pilotażowych, identyfikując tym samym pojawiające się problemy, oraz znajdując ich rozwiązania

Wdrożenie w pełnej skali

Uruchomienie rozwiązania w pełnej skali wymaga starannego planowania, testowania i wdrażania systemów. W trakcie tej fazy Inqen pozmaga wyprzedzać problemy, zanim staną się poważnymi utrudnieniam

Utrzymanie i konserwacja

Utrzymanie i konserwacja naszych systemów w całym ich cyklu życia nie musi być czasochłonna i kosztowna

Wsparcie

Zaangażowanie i wsparcie Inqen gwarantuje jednak ciągłe udoskonalanie rozwiązań po to, aby redukować ewentualne nieefektywności mogące wynikać ze zmian technologicznych i postępu